مشاوره با کارشناس متخصص در دسته بندی سفارش

مشاوره با کارشناس متخصص در دسته بندی سفارش

مشاوره با کارشناس متخصص در دسته بندی سفارش

  تیم کارشناسان فنی یابانه از افراد با تجربه در زمینه های مختلف تشکیل شده است که هر یک با توجه به دسته بندی انتخاب شده برای سفارش شما ، سفارشتان را پیگیری و ترجمه  کرده و اطلاعات آن را آماده ارسال برای تیم منبع یابی در دفتر مرکزی یابانه در شهر هانگجو کشور چین می نماید. اطلاعات سفارش ثبت شده توسط شما به دقت برسی می شود و در صورت نیاز اطلاعات کامل تری از شما دریافت می شود تا خرید شما کاملا مطابق سفارش ثبت شده تان باشد. تمام این مراحل به راحتی از طریق پنل کاربری شما قابل انجام است.