ضمانت بازگشت کالا تا ۲ روز

ضمانت بازگشت کالا تا ۲ روز

  • عنوان: ضمانت بازگشت کالا تا ۲ روز

ضمانت بازگشت کالا تا ۲ روز

شما می توانید تا ۲ روز پس از دریافت کالا  در صورت مغایرت با سفارش ثبت شده و تایید شده توسط خودتان، آن کالا را  مرجوع نمایید