دارای نماد اعتماد الکترونیکی

دارای نماد اعتماد الکترونیکی

  • عنوان: دارای نماد اعتماد الکترونیکی

دارای نماد اعتماد الکترونیکی

اینماد یا نماد اعتماد الکترونیک گامی مـوثر در ایجـاد اعـتماد و اطمینان در میان کاربران خـدمـات الکتـرونیکی می باشد که  امروزه تقریبا هر سایتی که درآن خرید و فروش انجام میگیرد باید دارای نماد الکترونیک باشد از این رو وبسایت یابانه جهت جلب رضایت و اعتماد شما ، اقدام به دریافت نما اعتماد نموده است.